Thông báo tổ chức thi chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh (Khóa 2016 – 2017) – Đợt thi ngày 20/12/2020

THÔNG BÁO 📣📣📣📣📣📣 tổ chức thi Chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh (Khóa 2016 – 2017) – Đợt thi ngày 20/12/2020:
1️⃣ Địa điểm thi: Cơ sở II Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, 01 Trương Văn Bang, P7, Tp. Vũng Tàu.
2️⃣ Ngày thi dự kiến: 20/12/2020.
3️⃣ Đăng ký dự thi, nhận thẻ dự thi:
3.1. Đăng ký dự thi:
☑️Thời hạn đăng ký: trước 16h00 ngày 11/12/2020
☑️Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm NN-TH và ĐTLT, số 01 Trương Văn Bang, P7, Tp Vũng Tàu.
☑️Thủ tục khi đăng ký:
 04 tấm hình 3×4 (áo sơmi trắng, chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh và mã sinh viên sau hình);
01 bản photo CMND (công chứng);
01 bản photo khai sinh (hoặc giấy tờ có nơi sinh);
01 bản photo thẻ sinh viên.
3.2. Nhận thẻ dự thi:
Thí sinh nhận thẻ dự thi từ 09h00′ thứ 6 ngày 18/12/2020 đến 16h00′ ngày 18/12/2020 tại Văn phòng Trung tâm. Khi nhận thẻ, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót báo ngay cho bộ phận phát thẻ kiểm tra, chỉnh sửa.
4️⃣ Dự thi:
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút so với giờ bắt đầu thi. Thí sinh mang theo Thẻ dự thi và Thẻ sinh viên (hoặc CMND) khi đi thi.