Từ mù tịt trở thành guitar lead

Các kĩ thuật từ cơ bản đến nâng cao trong guitar điện, cách sử dụng hợp âm, đặt hợp âm, cách đi scale, phương pháp luyện tập cho tới bí quyết để ứng tấu trên sân khấu.