Google Ads Marketing toàn tập 2019

Giảng viên – Leader Team Google Ads IVIET SOLUTION Thành thạo cách quảng cáo Google Ads, nắm bắt xu hướng mới nhất Smart marketing và Google Shopping, tự chạy cho sản phẩm của mình