Thông tin liên hệ 

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: 0916.551.088 (Zalo)                        Website: flic.bvu.edu.vn

Email: flic@bvu.edu.vn

Giám đốc: Thạc sĩ Hoàng Ngọc Thanh                Mobile: 0913.840.991