Lịch học lớp MOS WORD 23/11/2020

Thời gian: từ ngày 23/11/2020 đến 09/12/2020.
Giảng Viên: Nguyễn Thị Minh Nương.
Buổi: Tối thứ 2 – 4 – 6 ( từ 18h – 21h).
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02.

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP MOS WORD

TT MÔN HỌ TÊN Giới Tính LỚP MSSV
1 MOSW Nguyễn Thiên Ân Nam DH18QS 18032784
2 MOSW Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ DH18QG 18033989
3 MOSW Lê Thanh Bình Nữ DH15DL2 15031610
4 MOSW Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ DH17KX 17031257
5 MOSW Võ Thị Ngọc Hiếu Nữ DH17TQ
6 MOSW Vũ Gia Huy Nam DH16CO 16031392
7 MOSW Nguyễn Lê Trà  My Nữ DH15PA1 15030068
8 MOSW Hồ Thiện Nhân Nam DH15DN 15031909
9 MOSW Lê Thị Ngọc Phụng Nữ DH18QG 18033170
10 MOSW Nguyễn Hoàng Bích Phương Nữ DH17QS 17031468
11 MOSW Nguyễn Duy Phương Nam DH17DC 17032235
12 MOSW Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh Nữ DH18QG 18033248
13 MOSW Lê Công Thịnh Nam DH17DN2 16031703
14 MOSW Phan Thị Hoài Thu Nữ DH15TM4 15031958
15 MOSW Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ DH17TQ 17031439
16 MOSW Tô Thị Kiều Trang Nữ DH17KX 17031240
17 MOSW Huỳnh Ngọc Trung Nam DH15KD 15030054
18 MOSW Lê Thanh Tuyền Nữ DH18QS 18032916
19 MOSW Lê Văn Tỷ Nam DH16KH 16031759
20 MOSW Đỗ Phương Uyên Nữ DH18QS 18033143
21 MOSW Nguyễn Thị Kim Yến Nữ DH15KC 15031410