Lịch học lớp MOS WORD 05 ngày 02/03/2021

Lịch học lớp MOS WORD 05
Thời gian: từ ngày 02/03/2021 đến 23/03/2021
Giảng viên: Bùi Thị Thu Trang
Thời gian: từ 18h20 đến 20h45 từ thứ 3,5,7
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP MOS WORD

STT MSV Họ và Tên đệm Tên
1 17031534 Nguyễn Ngọc Đậm
2 18033816 Phùng Thị Thùy Dương
3 16031172 Thiệu Nguyễn Thùy Dương
4 18030016 Phạm Minh Duy
5 17030012 Huỳnh Thị Hương Giang
6 16031991 Nguyễn Thị
7 18033476 Phan Thị Phương Hiền
8 17032140 Lê Văn Hiếu
9 17032229 Lâm Yến Lan
10 17031375 Trần Thị Kim Liên
11 17032511 Đào Thị Ngọc Liên
12 17032125 Bùi Hiền Linh
13 17032640 Nguyễn Nhựt Linh
14 18032805 Vũ Nguyễn Kiều My
15 18033010 Bùi Thị Thanh Ngân
16 17031403 Bùi Trung Nguyên
17 17031507 Đào Thị Ái Nhi
18 17031689 Phạm Thị Ý Như
19 18033009 Trần Thị Kiều Oanh
20 17031556 Trần Kim Phụng
21 18033011 Nguyễn Thị Phương
22 17032053 Nguyễn Ngọc Phượng
23 16020025 Phan Huỳnh Nguyệt Quế
24 14031106 Đào Duy Tân
25 17032360 Trần Hữu Thắng
26 17031419 Huỳnh Thanh Thanh
27 17032509 Trần Nguyễn Hoài Thu
28 18033247 Nguyễn Thị Thu Thủy
29 17032236 Lê Đài Trang
30 15020920 Trần Chí Trung
31 17032106 Trần Thái Phương Uyên
32 17031353 Nguyễn Thị Tú Uyên
33 17031554 Huỳnh Thị Kim Việt
34 17032641 Trần Thị Yến