Lịch học lớp MOS POWERPOINT 04 ngày 06/03/2021

Thời gian: từ ngày 06/03/2021 đến 28/03/2021
Giảng viên: Nguyễn Thị Hà
Thời gian: từ 7h-9h25 ngày thứ 7 + chủ nhật
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP MOS POWERPOINT

STT MSV Họ và Tên đệm Tên
1 17032318 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
2 16031035 Phạm Thanh Bình
3 17032797 Nguyễn Trọng Cường
4 17031534 Nguyễn Ngọc Đậm
5 17032200 Lê Thanh Điền
6 16031172 Thiệu Nguyễn Thùy Dương
7 17032562 Phạm Ngọc Đường
8 16031991 Nguyễn Thị
9 17032429 Nguyễn Bá Hải
10 17031255 Nguyễn Lê Duy Hải
11 17032195 Vũ Thị Thúy Hiền
12 17031375 Trần Thị Kim Liên
13 17032511 Đào Thị Ngọc Liên
14 17032125 Bùi Hiền Linh
15 17031403 Bùi Trung Nguyên
16 17032022 Hồ Hoàng Phong
17 17032189 Trần Văn Phương
18 17032752 Châu Hải Sơn
19 17031275 Trần Duy Tân
20 14031106 Đào Duy Tân
21 18032511 Nguyễn Minh Thọ
22 12030301 Nguyễn Thị Thu Thủy
23 17032236 Lê Đài Trang
24 17032083 Vũ Thanh Trúc
25 15020920 Trần Chí Trung
26 17031353 Nguyễn Thị Tú Uyên
27 17031554 Huỳnh Thị Kim Việt