Lịch học lớp MOS EXCEL 04 ngày 26/11/2020

Thời gian: từ ngày 26/11/2020 đến 12/12/2020.
Giảng viên: Bùi Thị Thu Trang
Thời gian: từ 18h-21h các buổi tối: thứ 3 – 5 – 7
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP EXCEL

TT MÔN HỌC HỌ TÊN Giới Tính LỚP MSSV
1 MOS_E Phạm Nguyễn Ý Đạt Nam DH16DC 16031376
2 MOS_E Trần tiến Dũng Nam DH16CD 16032026
3 MOS_E Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ DH17KX 17031257
4 MOS_E Trần Thanh Loan Nữ 10/03/1986
5 MOS_E Vũ Ngọc Lan Nhi Nữ DH18DN 18032956
6 MOS_E Nguyễn Trần Phương Như Nữ DH18DN 18033749
7 MOS_E Nguyễn Hải Phương Nữ DH17TN 17032128
8 MOS_E Nguyễn Trọng Sinh Nam DH16CO 16031120
9 MOS_E Phan Thị Hoài Thu Nữ DH15TM4 15031958
10 MOS_E Dương Huỳnh Thủy Tiên Nữ DH17VH 17032332
11 MOS_E Nguyễn Thị Thúy Trang Nữ DH14N2 14030320
12 MOS_E Tô Thị Kiều Trang Nữ DH17KX 17031240
13 MOS_E Nguyễn Thị Kim Yến Nữ DH15KC 15031410
14 MOS_E Trần Văn Lộc Nam DH16KC 16032001