Lịch học lớp MOS EXCEL 06+07 ngày 01/03/2021

Lịch học lớp MOS EXCEL 06
Thời gian: từ ngày 01/03/2021 đến 22/03/2021
Giảng viên: Bùi Thị Thu Trang
Thời gian: từ 18h20 đến 20h45, từ thứ 2,4,6
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02

Lịch học lớp MOS EXCEL 07
Thời gian: từ ngày 10/03/2021 đến 31/03/2021
Giảng viên: Phạm Tuấn Trinh
Thời gian: từ 18h20 đến 20h45, từ thứ 2,4,6
Số Tiết: 30 tiết.
Phòng học: 2PM02

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP MOS EXCEL

STT MSSV Họ và Tên đệm Tên
1 19034543 Hà Thị Ngọc Anh
2 17032506 Bùi Thị Ngọc Ánh
3 18033725 Đỗ Diễm Chi
4 15032293 Nguyễn Minh Chiến
5 17031534 Nguyễn Ngọc Đậm
6 16031172 Thiệu Nguyễn Thùy Dương
7 17030012 Huỳnh Thị Hương Giang
8 17032573 Vũ Thị Ngọc
9 17031447 Hoàng Thị Hồng Hạnh
10 17032140 Lê Văn Hiếu
11 17031509 Nguyễn Thị Thu Hương
12 18033710 Tạ Thị Thu Hương
13 18033391 Lê Thị Lan Hương
14 17032029 Nguyễn Thụy Trúc Lam
15 17032229 Lâm Yến Lan
16 17032507 Lê Thị Hồng Lệ
17 17031375 Trần Thị Kim Liên
18 17032511 Đào Thị Ngọc Liên
19 17032711 Trần Mỹ Linh
20 19034579 Bùi Thị Lụa
21 16031132 Nguyễn Thành Minh
22 17031421 Hoàng Thị Kiều Nga
23 17031403 Bùi Trung Nguyên
24 17032374 Nguyễn Minh Nguyệt
25 17031507 Đào Thị Ái Nhi
26 17031689 Phạm Thị Ý Như
27 13030478 Phan Thị Nhung
28 17032022 Hồ Hoàng Phong
29 17032734 Đinh Hoàng Phong
30 17031556 Trần Kim Phụng
31 17032053 Nguyễn Ngọc Phượng
32 14031155 Đặng Đức Quốc
33 18033351 Ngô Gia Quyền
34 17032752 Châu Hải Sơn
35 17031395 Vũ Thị Thanh Tâm
36 14031106 Đào Duy Tân
37 17032670 Hồ Thị Thanh Thảo
38 18033247 Nguyễn Thị Thu Thủy
39 17032083 Vũ Thanh Trúc
40 18033552 Nguyễn Diệp Uyên Vy
41 17032641 Trần Thị Yến