Lịch học lớp IELTS 05 ngày 01/03/2021

Thời gian: từ ngày 01/03/2021 đến 26/03/2021
Giảng viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Thời gian: từ 18h-21h10 các buổi tối: thứ 2 – 4 – 6
Số Tiết: 48 tiết.
Phòng học: 2306

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP IELTS

STT MSSV Họ và Tên đệm Tên
1 17032287 Lâm Nhật Chí
2 17031338 Trương Hữu Đạt
3 16031761 Lê Đức Dũng
4 16031991 Nguyễn Thị
5 17032451 Phạm Thị Diệu Hiền
6 17032542 Nguyễn Văn Hiếu
7 17032197 Nguyễn Ngọc Hoàng
8 17030032 Nguyễn Phước Khang
9 17031426 Đinh Xuân Khanh
10 17032151 Đặng Phú Lâm
11 17032640 Nguyễn Nhựt Linh
12 17031235 Đinh Thị Thúy Loan
13 14030884 Lê Trần Thị Diễm My
14 18034044 Phan Thị Thanh Ngân
15 17032614 Mai Thị Ngọc
16 17032533 Trần Văn Phúc
17 16031769 Trần Thị Kim Phượng
18 17032179 Trần Minh Tài
19 17032525 Nguyễn Thanh Tài
20 17032360 Trần Hữu Thắng
21 17032072 Võ Văn Thiên Thành
22 17032018 Trần Thanh Trí
23 17031291 Lê Minh Trọng
24 16031498 Nguyễn Thanh Trúc
25 17031399 Nguyễn Thành Trung
26 17032184 Phạm Quốc Tuấn
27 17031258 Trần Thị Mỹ Tươi
28 17031535 Nguyễn Thị Tú Uyên
29 17031494 Đỗ Vũ Như Vân
30 17032070 Lê Công Tuấn
31 17032588 Nguyễn Hữu Vui
32 16031052 Nguyễn Ngô Tường Vy
33 17032530 Nguyễn Khánh Y