Lịch học lớp IELTS 04 ngày 17/12/2020

Thời gian: từ ngày 17/12/2020 đến 09/1/2021
Giảng viên: Võ Kim Thùy Trang
Thời gian: từ 18h-21h các buổi tối: thứ 3 – 5 – 7
Số Tiết: 48 tiết.
Phòng học: 2301

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP MOS EXCEL

TT MÔN HỌ TÊN TÊN GT LỚP MSSV
1 IELTS_04 Trần Tiến Anh Nam DH16LG 16032003
2 IELTS_04 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ DH17DN1 17032506
3 IELTS_04 Vũ Thị Ngọc Nữ DH17DN1 17032573
4 IELTS_04 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ DH17DN1 17032684
5 IELTS_04 Mã Nhật Hiếu Nam DH17HD 17031339
6 IELTS_04 Nguyễn Phước Khang Nam DH17DC 17030032
7 IELTS_04 Lê Thị Hồng Lệ Nữ DH17DN1 17032507
8 IELTS_04 Vũ Thùy Linh Nữ DH17KT 17031448
9 IELTS_04 Nguyễn Vi Linh Nam DH17HD 17032391
10 IELTS_04 Nguyễn Thành Minh Nam DH16DT 16031132
11 IELTS_04 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ DH16LG 16031033
12 IELTS_04 Hồ Thị Phương Trinh Nữ DH16HQ2 15031637
13 IELTS_04 Lê Thị Thu Uyên Nữ DH17DL3 17032534
14 IELTS_04 Phạm Huỳnh Phương Vy Nữ DH17DL2 17032088
15 IELTS_04 Trần Thị Trúc Linh Nữ 18033936