VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Viện Đào tạo liên tục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng
a) Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo ngoại ngữ, tin học và đào tạo liên tục và thực hiện các dịch vụ khác liên quan;
b) Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo liên tục;
c) Tổ chức tuyển sinh và thực hiện kế hoạch đào tạo các khóa ngắn hạn cấp chứng nhận, chứng chỉ;
d) Đào tạo lại; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của các ngành.
2. Nhiệm vụ và Quyền hạn
a) Tham mưu cho Ban giám hiệu
– Xây dựng kế hoạch về đào tạo liên tục;
– Xây dựng danh mục các lớp đào tạo liên tục;
– Việc cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định pháp luật.
b) Triển khai thực hiện
– Chủ trì việc soạn thảo quy định, quy trình liên quan đến đào tạo liên tục;
– Thiết kế các chương trình đào tạo liên tục cho từng ngành, nhóm ngành, lĩnh vực;
– Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh và tổ chức thực hiện đào tạo;
– Quản lý các chương trình, dự án và đề án liên kết đào tạo;
– Thực hiện công tác quản lý học vụ, tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và đào tạo liên tục do Viện tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Thực hiện các công việc khác về quản lý hành chính đối với hoạt động đào tạo liên tục; quản lý, lưu trữ kết quả, các tài liệu học tập liên quan;
– Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.
c) Quyền hạn
– Đề xuất tuyển dụng nhân sự của Viện; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với nhân sự thuộc phạm vi quản lý;
– Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện;
– Đề xuất quy trình phối hợp với các đơn vị thuộc Trường nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ công việc;
– Đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý và hoàn thiện các chế độ, chính sách của Trường liên quan đến hoạt động đào tạo liên tục và bồi dưỡng năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên;
– Các quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện Đào tạo liên tục thường xuyên mở các lớp:

– Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm;
– Liên thông, văn bằng 2;
– Đào tạo ngắn hạn;
– Đào tạo từ xa;
– Bồi dưỡng ngoại ngữ cho du học sinh, xuất khẩu lao động;
– Các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế;
– Các chương trình liên kết đào tạo.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng tuần Viện Đào tạo liên tục đều có tổ chức các lớp về Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng mềm. Học viên được kiểm tra đầu vào, phân lớp và đào tạo theo từng cấp độ và đảm bảo đạt chuẩn đầu ra sau khi hoàn tất các khóa học theo quy định.
VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Viện Đào tạo liên tục hiện có 48 giảng viên tham gia giảng dạy, trong đó có 31 giảng viên ngoại ngữ và 17 giảng viên CNTT, gồm 3 tiến sĩ và 45 thạc sĩ. Giảng viên của Viện Đào tạo liên tục là những nhà giáo đầy tâm huyết, yêu nghề, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: 0916.551.088                             Website: flic.bvu.edu.vn

Email: flic@bvu.edu.vn

Giám đốc: Thạc sĩ Hoàng Ngọc Thanh             Mobile: 0913.840.991